Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
4 kwietnia 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
214

Cena wylicytowana: 1 100 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 50 x 33,7 cm
sygnowany p.d.: 'Henri Elwing'
sygnowany i numerowany na odwrociu: 'PHOTO HENRI ELWING | 1/20'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/20
ID: 69054
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.