Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
102

Cena wylicytowana: 1 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 40 x 39,5 cm
opisany na odwrociu: 'FOTOGRAM 6/60'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 77797
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.