Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
19 kwietnia 2018 godz. 19:00

Zdzisław Beksiński (1929 Sanok - 2005 Warszawa)
Autoportret z listem do Andrzeja Urbanowicza, około 1970 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
111
Zdzisław Beksiński (1929 Sanok - 2005 Warszawa)
Autoportret z listem do Andrzeja Urbanowicza, około 1970 r.

Cena wylicytowana: 2 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, unikat, vintage print/papier barytowy, 10,5 x 16 cm
na przodzie napis długopisem: 'POZWÓLCIE SŁOŃCU ŚWIECIĆ!', na odwrociu list do Andrzej Urbanowicza (maszynopis)
ID: 58570
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Jeden z portretów Zdzisława Beksińskiego, które wysyłał do bliskich osób używając odwrocia jako miejsca do pisania listów. Najprawdopodobniej autoportret powstały ok. 1970 roku.