Fotografia Kolekcjonerska: Awangarda Artystyczna (wyniki)
14 listopada 2017 godz. 19:00

Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
Bez tytułu, 1979 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
135
Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
Bez tytułu, 1979 r.

Cena wylicytowana: 4 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 15,5 x 18,7 cm
sygnowany p.d.: '1979 | Kwiek | Kulik' oraz stempel 'KwieKulik'
ID: 53297
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Ale dlaczego myśmy to w ogóle robili, dlaczego tak postępowaliśmy? Chcieliśmy się ustawić w kontrze do całej kultury oficjalnej, jaka istniała w Polsce w latach 70. (…), która była nie do przyjęcia". Tomasz Kwiek