Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
344

Cena wylicytowana: 3 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 22,7 x 26,7 cm
opisany na odwrociu: 'Krystyna Janda | aktorka'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 80537
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.