Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
331

Cena wylicytowana: 4 000 zł

C-Print/papier fotograficzny, 70 x 71 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany na odwrociu: '[sygnatura Jean Paul Houles] | 1/6'
ed. 1/6
ID: 83626
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności