Design. Sztuka wnętrza (wyniki)
16 kwietnia 2019 godz. 19:00

Stefan Kniat
Zestaw paterek dekoracyjnych, 1957-84
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
45
Stefan Kniat
Zestaw paterek dekoracyjnych, 1957-84

Cena wylicytowana: 2 000 zł

ceramika szkliwiona, średnice paterek od 16,5 do 20,5 cm
na spodzie każdej paterki ryte w masie: 'S. Kniat | data roczna | Polska'
ID: 69145
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.