Design. Sztuka wnętrza (wyniki)
16 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 1 600 zł

ceramika szkliwiona, 5,5 x 22 x 15 cm
na odwrociu wycisk w masie znaku pracowni (dzban z inicjałami 'ŻŻ | K')
ID: 66770
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.