Design. Sztuka wnętrza (wyniki)
16 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 4 000 zł

drewno, tkanina, 90 x 46 x 54 cm
z tyłu oparcia tabliczka z numerem miejsca: '18' oraz tabliczka okolicznościowa: '60 LAT | PAŁACU KULTURY I NAUKI | W WARSZAWIE | Oryginalny fotel zamontowany | w Sali Kongresowej PKiN | w 1955 roku | Warszawa, lipiec 2015'
ID: 69290
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina wybudowano w Warszawie w latach 1952-53 jako znak przyjaźni narodów polskiego i radzieckiego. Zaprojektowany przez zespół architektów z ZSRR pod kierownictwem Lwa Rudniewa miał pełnić ważną, ideologiczną rolę, dlatego też inwestycja uzyskała spektakularny, niezwykle bogaty jak na tamte czasy wystrój, kontrastujący z krajobrazem wciąż nieodbudowanego po wojennych zniszczeniach miasta, nieprzystający do sytuacji państwa dręczonego niedostatkami wielu dóbr. Choć Pałac Kultury niewątpliwie stał się symbolem władzy komunistycznej oraz radzieckich wpływów nad Wisłą, przeznaczenie jego pomieszczeń miało charakter zdecydowanie bardziej społeczny niż służący samym włodarzom. Wiele pomieszczeń przeznaczono na cele edukacyjnokulturalne. W gmachu ulokowano między innymi teatry, sale kinowe, aule uniwersyteckie czy basen. Nie zabrakło tam również przestrzeni do organizacji ważnych, uroczystych widowisk oraz zjazdów: stała się nią Sala Kongresowa. Sala Kongresowa została stworzona by pomieścić około 2800 widzów. Tworzą ją scena oraz rzędy amfiteatralnie piętrzących się miejsc siedzących, ustawionych w faliście układających się rzędach. O wyrazie wnętrza Sali decydują czerwone obicia siedzeń zestawione z jasnym, kremowym kolorem marmoryzacji ścian oraz złotym wykończeniem detali. Podobnie jak w salach wielu teatrów, także i w Sali Kongresowej część miejsc siedzących zorganizowano przez ustawienie wolnostojących, przenośnych foteli, spośród których jeden prezentowany jest w niniejszym katalogu. Sala była miejscem organizacji wielu wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, jak na przykład: koncertu grupy The Rolling Stones czy występu wokalistki Elli Fitzgerald.