Design. Sztuka wnętrza (wyniki)
16 kwietnia 2019 godz. 19:00

Forma dekoracyjna Duch
1977
Huta „Laura” w Tarnowie, Michał Diament
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
91
Forma dekoracyjna Duch
1977
Huta „Laura” w Tarnowie, Michał Diament

Cena wylicytowana: 18 000 zł

szkło sodowe, barwione w masie, wolnoformowane, 30 x 27 x 10 cm
ID: 69291
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Szkła unikatowe Michała Diamenta należą do najciekawszych, a jednocześnie najrzadziej występujących na rynku obiektów z tej dziedziny sztuki. Jego działalność w tym obszarze to okres zaledwie dziesięciu lat, przerwany przez tragiczną śmierć. W tym stosunkowo krótkim okresie jego twórczość w szkle przeszła ogromną metamorfozę. Od typowych dla „szkoły wrocławskiej” szkieł o charakterze użytkowym (kieliszki, wazony, misy), przez obiekty stricte dekoracyjne, tworzone z zastosowaniem złożonych technik hutniczych (wolnoformowane prace w szkle ołowiowym, barwione tlenkami metali, często z gęstą zawiesiną pęcherzy powietrza), przez bardziej oszczędne w formie prace jak te z cyklu „Soczewki”, po ostatnie, z roku 1977, zrealizowane w hucie „Laura” w Tarnowie. Formy z cyklu „Duchy”, ręcznie formowane z barwionego w masie szkła sodowego, mają nieco metafizyczny charakter. Tak jak to miało zazwyczaj miejsce w twórczości Diamenta, były kompletnie inne od wcześniejszych realizacji. Każdy kolejny wyjazd na realizację do huty oznaczał u niego nowe spojrzenie na szklaną materię, w inny sposób była „eksploatowana”. Michał Diament należał do najbardziej kreatywnych artystów szkła.