Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł

olej/płótno, 140 x 100 cm
sygnowany na blejtramie na odwrociu: 'TADEUSZ GUSTAW WIKTOR'; datowany i opisany na odwrociu: "TRANSCENDENT | III - 3, 2013 | T. WIKTOR'
ID: 82423
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Rzadko spotykane na rynku aukcyjnym prace Tadeusza Gustawa Wiktora charakteryzuje niesłychana harmonijność. Cykl prac „Transcendentny” to seria, w której artysta oddaje się studiom nad zależnościami pomiędzy dwiema głównymi siłami sprawczymi świata – pierwiastkiem apollińskim oraz dionizyjskim, godząc ze sobą ekspresyjne przedstawienia z uporządkowanymi kompozycjami. Dorobek Wiktora skupia się wokół studiów nad uporządkowaną geometrycznie płaszczyzną obrazu – sam określa ją jako „myślenie poliobrazowe”, polegające na powtarzaniu tego samego motywu na wielu płótnach. W latach 1984-2016 artysta uczestniczył we wszystkich edycjach „Pleneru malarzy posługujących się językiem geometrii” organizowanego przez Bożenę Kowalską.