Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 1 800 zł

linoryt/papier , 57 x 41 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'R. Gieryszewski 98 linoryt [nieczytelny] E.A. Znak A'
ID: 82071
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Grafiki Ryszarda Gieryszewskiego należą niewątpliwie do kategorii osobistej i bezpośredniej wypowiedzi, aniżeli do gatunku skomplikowanych konceptualnych ćwiczeń z formy. To nie linie i figury budują ich przekaz, lecz emocje i odczucia artysty, dla których Ryszard Gieryszewski potrafi odnaleźć uniwersalną i jednocześnie zindywidualizowaną formę”.

MARTA ANNA RACZEK-KARCZ