Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 190 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 190 000 zł

akryl/płótno, 144,8 x 144,8 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: '#B - 189 | 1964 Tadasky | 57" x 57"'
ID: 85089
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • POCHODZENIE:
  • bezpośredni zakup od artysty
  • Galeria D. Wigmore Fine Art Inc., Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Gene Davis/Tadasky: Time, Dimension, And Color Explored, katalog wystawy,
  • D. Wigmore Fine Art Inc, Nowy Jork, 2013, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Gene Davis/Tadasky: Time, Dimension, And Color Explored, D. Wigmore Fine
  • Art Inc, Nowy Jork, 20.02-16.05.2013
Więcej informacji
„Koło jest (…) jedną z najbardziej powszechnych form otaczających człowieka, formą, od której nie ma ucieczki. Koło jest proste do zrozumienia, aby je docenić, nie potrzebujemy wyjaśnień”. Tadasky

Obraz „B-189 (Two Blues)”, który prezentujemy na aukcji, pochodzi z najbardziej cenionego przez kolekcjonerów okresu lat 60. Koło stanowi jej podmiot i centrum. Tadasky używał japońskich pędzli i samodzielnie skonstruowanego przez siebie obrotowego urządzenia, aby umieszczać koncentryczne kręgi na kwadratowych płótnach. Różnicując grubość linii, artysta tworzył niezwykłe iluzje przestrzenne o niepowtarzalnym wyrazie graficznym. Nie planował wcześniej malowanego obrazu, nie robił szkiców. Zapełnianie płótna liniami i kolorem Tadasky traktował jako formę kontemplacji. W wywiadzie z 2013 artysta mówił: „Sposób malowania jest również bardzo trudny. Płótno wygląda na płaskie, ale tak naprawdę nie jest. Tkanina jest elastyczna, a różne obszary mają różne napięcia. Powierzchnia zagłębia się w środku, zwłaszcza przy większych płótnach. Muszę więc być bardzo stabilny, kiedy maluję. ‘Jeżdżę’ po płótnie pędzlem i maluję cienkie linie, bardzo lekko go dotykając. Trudno jest połączyć linie dokładnie, kiedy tak poruszasz się po płótnie, zwłaszcza te duże, zewnętrzne pierścienie” (cyt. za: Julie Karabenick, An Interview with Artist Tadasky (Tadasuke Kuwayama), February 2013). Ważną rolę w obrazach Tadasky’ego odgrywa kolor. W prezentowanej kompozycji dwa odcienie niebieskiego wydają się zmieniać, wibrują. Okręgi wychodzą z płótna i sprawiają wrażenie wchodzenia w przestrzeń widza. Dla malarza bardzo ważne było, aby jego prace były klarowne. Obrazy nie miały odnosić się do niczego innego poza sobą. Tadasky podkreślał, że nie stoi za nimi żadna filozofia, teoria, religia czy ideologia. A jednocześnie Tadasky, który jest uznawany za jednego z najważniejszych artystów ruchu op-art, w swoją twórczość wplatał motywy należące do różnych kultur. W jego malarstwie odnajdujemy połączenie rodzimej dla niego tradycji japońskiej, opartej na harmonii i optycznej geometrii, która fascynowała nowojorskie środowisko artystyczne początku lat 60. Sam artysta zapytany o przynależność do op-artu odpowiadał, że optyczne triki nigdy nie były tym, co w malarstwie interesowało go najbardziej – najwyższe wartości stanowią dla niego czystość, prostota i piękno. Przyglądając się dziełom Tadasky’ego, widzimy promieniste kolory w geometrycznej strukturze, w której nie ma nic przypadkowego. Następujące po sobie kręgi wydają się wirować lub migotać, tworząc optyczne złudzenie. Z jednej strony są to kompozycje na wskroś op-artowskie, wywodzące się z malarstwa geometrycznego, wręcz matematycznego, w których plama koloru ma wyraźne krawędzie. Z drugiej zaś hipnotyczne obrazy Tadasky’ego natychmiast przywodzą na myśl mandale i ich spirytualny przekaz. Według tradycji koncentryczny kształt mandali nawiązuje zarówno do nirwany, jak i do kręgu życia i świata. Element centralny mandali reprezentuje bóstwo lub bóstwa. Tadasky, którego prawdziwe nazwisko brzmi Tadasuke Kuwayama, urodził się w Japonii jako syn budowniczego świątyń Shinto. W 1961 przyjechał do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć studia plastyczne w Art Students League w Nowym Jorku, a następnie Brooklyn Museum of Art School. W 1965 odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna, która miała miejsce w Kootz Gallery w Nowym Jorku. Od lat 60., w ciągu których wielką karierę zrobił op-art, Tadasky stał się nieodłączną częścią tej kultury. Jego dzieła znalazły się zarówno na kultowej już wystawie „The Responsive Eye” w MoMA, jak i wielu kolejnych, łącznie z tymi, które inaugurowały „zmartwychwstanie” sztuki optycznej w XXI wieku: „Extreme Abstraction” w Albright-Knox Art Gallery w 2005 lub „Optic Nerve: Perceptual Art of the 1960s” w Columbus Museum of Art w 2007. Wspaniałe „mandale” Tadasky’ego do dziś fascynują, na co wskazują kolejne wystawy oraz coraz silniejsza pozycja tego artysty na rynku sztuki.