Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
22

Cena: 58 000 zł

olej/sklejka, 24,4 x 30,7 cm
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81859
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 120 (il.), nr kat. I/13
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Prezentowana praca w kontekście historii Kazimierza Dolnego zajmuje miejsce szczególne. Stanowi bowiem obraz miasteczka, którego już nie ma. Na jego wygląd znaczący wpływ miały dwie wojny światowe, z których to szczególnie druga odcisnęła wyraźne piętno w tkance miejskiej. Znaczna część zabudowy dawnego Kazimierza to architektura drewniana, często skromna i stosunkowo prosta. Wiązać należy ją z ludnością żydowską trudniącą się handlem i stanowiącą integralną część pejzażu kulturowego okolic. Niestety, zarówno społeczność, jak i jej domostwa skutecznie wymazano z historii w czasie okupacji. Tak więc praca Bolesława Cybisa wydaje się tym bardziej wartościowa z racji na reporterski charakter obrazujący życie mieszkańców osady w latach 20. Dodatkowej rangi dodaje dziełu technika wykonania, gdyż artysta sięgnął tutaj po farby olejne, a nie, jak to często czynił, przybory rysunkowe. Malarz ukazał wewnętrzne podwórko z wozem zlokalizowane pomiędzy lichymi, drewnianymi chałupami stanowiącymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi część większej zagrody.