Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

26

Cena: 6 000 zł

kredka/papier, 21,6 x 28,2 cm
datowany p.d.: '25/IX 25 r.', na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81874
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/53
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Beztroska atmosfera letnich plenerów w Kazimierzu Dolnym skłaniała młodych adeptów sztuki do pieszych wędrówek krajoznawczych i odkrywania malowniczych okolic Małopolskiego Przełomu Wisły. Tereny te otoczone były zewsząd zalesionymi wzgórzami, łąkami oraz przepastnymi wąwozami. Nie brakowało tam również licznych śladów kulturowego dziedzictwa, w które obfitowało województwo lubelskie. Jednym z takich obiektów był znajdujący się niegdyś na skarpie wiślanej w Mięćmierzu (obecnie część Kazimierza) drewniany wiatrak kozłowy, potocznie zwany koźlakiem. Cybis zapewne widział tę strukturę i zarysował jej boczną elewację z widokiem na rozpostarte szeroko skrzydła po prawej oraz galerię ze schodami po lewej. Obiekt naszkicowany przez artystę stanowi tym bardziej wartościowe źródło, gdyż oryginalna struktura nie dotrwała do naszych czasów. Zastąpiono ją in situ zrekonstruowaną budowlą przeniesioną z Bałtowa z racji na silne zakorzenienie w kazimierskim krajobrazie formy, jaką był drewniany wiatrak.