Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Studnia w Kazimierzu (Recto) / Portret kobiety (Verso), około 1925
Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Studnia w Kazimierzu (Recto) / Portret kobiety (Verso), około 1925

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/deska, 25,7 x 22,3 cm (w świetle oprawy)
opisany na odwrociu p.g.: '6 cm | palisander', na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81856
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 70 (il.), nr kat. I/9
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1978, s. 20, poz. 21
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, Muzeum Narodowe w Warszawie, wrzesień – październik 1978
Więcej informacji
Zabytkowa studnia znajdująca się w centralnym punkcie kazimierskiego rynku stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów miasta. Choć jej geneza jest znacznie wcześniejsza, to obecny wygląd uzyskała ona dzięki przebudowie architekta i konserwatora zabytków Jana Koszczyc-Witkiewicza z 1913 roku. Bolesław Cybis podczas letnich spacerów po zakamarkach Kazimierza odkrywał jednak nie tylko najbardziej znane i najczęściej odwiedzane miejsca. Artysta zawędrował pewnego razu na dziedziniec klasztoru franciszkanów. Namalował wówczas znajdującą się tam od około 1629 studnię. Strukturę tę odróżnia od innych tego typu obiektów miasta sama forma wzbogacona o znacznych rozmiarów drewniany kołowrót. Praca ma stosunkowo szkicowy charakter. Artysta w iście wrażeniowy sposób podszedł do odtworzenia rzeczywistości. Pomimo to, po lewej stronie z łatwością można zauważyć delikatnie zarysowany kształt szeroko rozglifionego, zamkniętego półkoliście otworu okiennego klasztornego budynku.