Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 32 000 zł

kredka, sangwina/papier, 41,6 x 33,8 cm (w świetle passe-partout)
datowany l.d.: '20 I 26'; na odwrociu fragment papierowej nalepki z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81885
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/65
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Twarz portretowanej modelki zwrócona jest nieznacznie w lewą stronę. Młoda dziewczyna nosi charakterystyczną dla lat 20. krótką fryzurę. Ciemnobrązowe włosy opadają nieregularnie po obu stronach jej głowy. Obok wyraźnie zarysowanych ust oraz nosa artysta zwrócił szczególną uwagę na oczy kobiety. Jej przenikliwe spojrzenie nie omija widza, wręcz przeciwnie, zdaje się go uparcie poszukiwać. Cybis zastosował tu delikatny, płynny kontur, swobodnie szkicując wizerunek dziewczyny. Regularna linia w partiach ramion i biustu przybiera nieco inny wyraz. Szczególnie do ukazania zarysu ramion malarz zastosował rozedrganą, nieco postrzępioną formę. Dolna strefa portretu potraktowana została syntetycznie, dzięki czemu cała uwaga przenosi się na sedno pracy, które stanowi sama twarz. Dzieło to jest zapewne utrwalonym wizerunkiem jednej z postaci z kręgu Cybisa, który w okresie warszawskim chętnie i często podejmował tematykę portretu. Praca ukazuje talent artysty do odtwarzania rzeczywistości i fizjonomii modela nawet przy wykorzystaniu szkicowej, syntetycznej techniki.