Aukcja Sztuki Współczesnej: Prace na Papierze (wyniki)
29 czerwca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
69

Cena wylicytowana: 1 600 zł

flamaster/papier, 30,5 x 22,5 cm
sygnowany długopisem l.d.: 'G.Grass'
ID: 47983
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.