Aukcja Sztuki Współczesnej: Prace na Papierze (wyniki)
21 marca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
62

Cena wylicytowana: 1 200 zł

tusz lawowany/papier, 33,5 x 22 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Pierzgalski | 64'
ID: 48056
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.