Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
12 czerwca 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
63

Cena wylicytowana: 3 000 zł

olej/deska, 26,5 x 21 cm (w świetle ramy)
sygnowany p.d.: 'J. Buchbinder'
 
nież w Monachium, w pracowni H. Anschütza. W latach około 1863 – 68 przebywał w Rzymie, gdzie uległ wpływom malarstwa Nazareńczyków, przede wszystkim Friedricha Overbecka, którego poznał osobiście. To ugrupowanie artystyczne zaszczepiło w nim uwielbienie dla kultury i sztuki renesansu, zwłaszcza włoskiego. W 1870 roku osiadł na stałe w Warszawie. Rysował ilustracje dla Kłosów, a w latach 1879 – 85 był kierownikiem działu artystycznego Tygodnika Ilustrowanego. Malował portrety, sceny religijne, zajmował się również restauracją obrazów.
 
Estymacja 5 000 - 8 000