Aukcja Sztuki Dawnej: Prace na Papierze (wyniki)
16 marca 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

* Cena wylicytowana: 18 000 zł

akwarela/papier, 67 x 32 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'JFałat | Bystra 1916'
na odwrociu fragmentarycznie zachowane pieczęcie: 'OBRAZY ORYGINALNE | (nieczytelnie) POLSKICH (nieczytelnie) RÜBNER | KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY'
ID: 47951
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.