Aukcja Rzeźby (wyniki)
17 listopada 2016 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

* Cena wylicytowana: 6 000 zł

forma/stal spawana, 57 x 42 x 37 cm
sygnowany i opisany na podstawie: 'Janina Barcicka | Narodziny planety'
ID: 39574
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Narodziny planety” powstały w latach 80., w okresie dojrzałej twórczości artystki, w którym Janina Barcicka, odrzucając początkową żywiołowość dużych form rzeźbiarskich, realizowała projekty bardziej kameralne, charakteryzujące się wyważoną konstrukcją, harmonią przestrzenną i swoistą szlachetnością, także powodowaną zastosowaniem gładkich powierzchni spawanej stali, zamiast porowatej struktury wcześniej używanego kamienia. Nowe tworzywo, powściągliwe rozwiązania formalne oraz poddanie się swoistej dyscyplinie budującej przestrzeń z prostych, geometrycznych brył wyróżniają realizacje Barcickiej – takie jak prezentowana rzeźba – nawiązujące do estetyki konstruktywistów, świadomie rezygnujących z odwzorowania widzialnej rzeczywistości. Kosmologia świata znalazła u artystki wyraz w statycznej (choć obrazującej ruch) konstrukcji przestrzennej, ukształtowanej w formie otwartego, rozświetlonego srebrem stali dysku, w którym wewnętrzne napięcia krawędzi bryły kontrastują z jej zewnętrznym, regularnym kształtem. Spójna kompozycja, w której znaczącą rolę odgrywa światło, jego odbicia i cienie uwypuklają kształt stalowej formy.