Aukcja Rzeźby (wyniki)
7 kwietnia 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 1 700 000 zł

cement z opiłkami metalowymi, konstrukcja metalowa, 166 x 55 x 40 cm
ID: 35888
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
 • Jola Gola, Katalog rzeźb Aliny Szapocznikow, Muzeum Narodowe w Krakowie 2001, s. 94, poz. 162
 • A. Kossakowski, Alina Szapocznikow, "Ty i Ja", 1961, nr 6, s. 5 (il.)
 • Alina Szapocznikow, katalog wystawy w Galerii Kordegarda, Warszawa 1961, poz. 11
 • Rzeźba Aliny Szapocznikow. XIII Festiwal Sztuk Plastycznych, katalog wystawy w BWA Sopot 1960, s. nlb., poz. 21 (il.)
 • Alina Szapocznikow, Konfrontacje 1960, katalog wystawy w Galerii Krzywe Koło, Warszawa 1960, spis bez nr
 • II wystawa rzeźby Aliny Szapocznikow, katalog wystawy w BWA "Arsenał", Poznań 1960, poz. 34 (il.)
Wystawiany
 • "Polish Painting", Gres Gallery, Waszyngton, 1961
 • "Alina Szapocznikow", Galeria Kordegarda, Warszawa, grudzień 1961
 • "Rzeźba Aliny Szapocznikow", XIII Festiwal Sztuk Plastycznych, BWA Sopot, sierpień 1960
 • "Alina Szapocznikow", Konfrontacje 1960, Galeria Krzywe Koło, Warszawa, lipiec 1960
 • "II wystawa rzeźby Aliny Szapocznikow", BWA "Arsenał", Poznań, kwiecień 1960
Więcej informacji
"Ptak" wpisuje się w serię prac Szapocznikow powstałych w latach 1958-60. Cechują się one charakterystyczną ekspresyjną i organiczną formą i odwróconym środkiem ciężkości. Swoje formy czerpią z repertuaru kształtów świata przyrody. Obok "Ptaka" wymienić można takie kompozycje jak: "Kwiat" (1959-60), "Kwiato-ptak" (1959-60), "Duet" (1959-60) czy "Murzyńska śpiewaczka" (1959-60). Charakterystyczne dla tego okresu są również eksperymenty artystki z materiałem rzeźbiarskim. Szapocznikow wykorzystywała w swoich kompozycjach cement plastyczny. Najpierw powstawała żelazna konstrukcja, na którą Szapocznikow nakładała odlane w formach betonowe fragmenty i dodawała spajające je elementy ze świeżej masy. Tworzyła w pośpiechu - na uformowanie ostatecznego kształtu ze stygnącej masy miała około godziny. Modelowała ją rękoma, dlatego na wielu rzeźbach widoczne są ślady jej dłoni. Zebrane z okolicznych warsztatów żelazne opiłki, które mieszała z betonem, nadawały jej rzeźbom twardości. Dzięki ich wykorzystaniu uzyskiwała również interesujące efekty kolorystyczne, takie jak charakterystyczne rude zabarwienie wywołane przez korodujące opiłki, które ożywiały i dynamizowały fakturę, a czasem pogłębiały wrażenie martwoty i rozkładu (np. w rzeźbie "Ekshumowany" z 1955 roku). Ze względu na charakter materiału tworzenie kompozycji poprzedzały liczne szkice koncepcyjne, artystka nigdy nie przystępowała do pracy, nie mając wizji ostatecznego kształtu rzeźby. W przypadku "Ptaka" dysponujemy ich dużym zespołem (fotograficzne reprodukcje szkiców do rzeźby znajdują się w archiwum IS PAN w Warszawie).