Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
13 września 2016 godz. 19:00

Lech Bator (ur. 1986)
Smoker, 2013 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Lech Bator (ur. 1986)
Smoker, 2013 r.

Cena wylicytowana: 1 700 zł

technika mieszana/płótno, 120 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'LECH BATOR | 2013'
ID: 42862
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.