Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
149

* Cena wylicytowana: 3 000 zł

druk/papier, 20 x 20 cm
sygnowany długopisem p.d.: 'JTarasin'
ID: 45651
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.