Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 października 2008 godz. 19:00

Piotr Michałowski (1800 Kraków - 1855 Krzyżtoporzyce k. Krakowa)
Portret Tekli Ostrowskiej (Tekla z hr. Ostrowskich szambelanowa Tadeuszowa Morawska; Portret chłopca w czapce), ok. 1850 r.
Cena wylicytowana: 175 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Piotr Michałowski (1800 Kraków - 1855 Krzyżtoporzyce k. Krakowa)
Portret Tekli Ostrowskiej (Tekla z hr. Ostrowskich szambelanowa Tadeuszowa Morawska; Portret chłopca w czapce), ok. 1850 r.

Cena wylicytowana: 175 000 zł

olej/płótno, 54 x 42 cm
Wystawiany: 1) Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków, Muzeum Narodowe, oprac. Wł. Jaworska, Warszawa - Poznań - Kraków 1992 (Katalog poz. i il. nlb. na s. 9); 2) Polski Paryż. Ecole de Paris Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystów polskich i polsko-żydowskich XIX i XX w. związanych z Paryżem - od Piotra Michałowskiego do Jana Lebensteina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII.1999 - III.2000 (Katalog poz. i il. nbl. na s. 34); 3) Piotr Michałowski 1800 - 1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000 (Katalog poz. i il. 13, s. 77); Bibliografia: 1) J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce, Kraków 1897, s. 377 - 378; 2) "Tygodnik Ilustrowany", 1910 (1), il. s. 297; 3) L. Grajewski, Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i XX w. (do 1918 r.), Warszawa 1972, nr 10487; Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe, Kraków 2000 (poz. 13 i il., s. 77)