ART OUTLET. Sztuka Współczesna (wyniki)
3 lipca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
73

Cena wylicytowana: 1 200 zł

olej/płótno, 25 x 33,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Gnatowski 76'
opisany na odwrociu: '[nieczytelne]'
ID: 57446
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Wiedeń