ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 4 000 zł

akryl, technika mieszana/płyta, 48 x 44 cm
sygnowany p.g.: 'MUSIAŁOW'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Z CYKLU | RODZINA | 1976 | MUSIAŁOWICZ'
ID: 69936
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.