ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 30 x 30 cm
sygnowany monogramem wiązanym l. d.: 'TP'
datowany i opisany na odwrociu: 'Z CYKLU "KLUCZE" 30 x 30 cm' | 98'
ID: 71343
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Są to dziwne martwe natury, które przedstawiają tylko jedną rzecz. Są to więc portrety rzeczy, zresztą w innych pracach pojawił się portret krzesła (oczywiście ani tak nie nazwany, ani charakteryzowany w zdaniach wypowiedzianych przez artystkę), w małych obrazach, wśród wielu innych jest także portret żarówki czy portret pudełka. To oczywiście preteksty do malarskiej gry, ale przecież przedmioty te zarazem istnieją, umieszczone w obrazie, aby przetrwać czas, aby oszukać przemijanie, spełniać więc jeszcze jedną z zapomnianych, a może najważniejszych funkcji malarstwa – ocalenia przed niebytem”.

‒ MACIEJ GUTOWSKI