ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Józef Krzempek (1936 - 1998)
"Wiosna w Jaworzu", 1997 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Józef Krzempek (1936 - 1998)
"Wiosna w Jaworzu", 1997 r.

Cena wylicytowana: 1 500 zł

olej/płótno, 63,5 x 78 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'J. Krzempek '97'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'J. Krzempek | tyt. "Wiosna w Jaworzu" | tech. olej. | wym. 65 x 78'
ID: 67564
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.