ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Jerzy Jękot (1942 - 2012)
"Sztuka absolutu. Ciało duchowe", 2009 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
43
Jerzy Jękot (1942 - 2012)
"Sztuka absolutu. Ciało duchowe", 2009 r.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akryl/płótno, 100 x 73 cm (wymiary oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sztuka Absolutu | CIAŁO DUCHOWE | JERZY JĘKOT 2009. R.'
ID: 69951
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.