ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Andrzej Żurek (ur. 1960)
"Prasowanie" lub "Małgorzata Prasowaczka", 2007 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Andrzej Żurek (ur. 1960)
"Prasowanie" lub "Małgorzata Prasowaczka", 2007 r.

Cena wylicytowana: 2 000 zł

olej/płótno, 44 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany wewnątrz kompozycji: 'ANDRZEJ ŻUREK POZNAŃ 2007'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ANDRZEJ ŻUREK | POZNAŃ 2007 | "PRASOWANIE" | lub | "MAŁGORZATA PRASOWACZKA"'
ID: 69953
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.