ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 1 200 zł

olej/tektura, 16 x 23 cm (arkusz)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Panek Jerzy | 46'
ID: 69997
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.