ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/tektura, 26 x 23 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Cividalli 88'
naklejka z opisem pracy na odwrociu
ID: 53969
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.