ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej, akryl/płótno, 130 x 90 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. DWURNIK. 74'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'E. DWURNIK. 74.'
datowany i opisany na nalepce na odwrociu: '20 IX - 2 X 1974 r. | XI Warszawa | Kościół Wizytek | 130 x 89 | akryl, olej, płótno'
na odwrociu pocztówka z widokiem Kościoła Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
ID: 71138
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Niemcy
Literatura
  • Dwurnik. Spis prac malarskich, [red.] Pola Dwurnik, Warszawa, Zachęta 2001, (wydane jako dodatek do katalogu wystawy "Edward Dwurnik. Malarstwo. Próba retrospektywy", 08.09-07.10.2001), Cykl XI, poz. 11, nr 379