ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 1 800 zł

pastel/papier, 18,5 x 23 cm
sygnowany p.d.: 'Salvadori'
na odwrociu numer inwentarzowy: 'PR 240' oraz nalepka z opisem pracy
ID: 54179
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.