ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 2 200 zł

gwasz/tektura, 34 x 24,5 cm
ID: 69511
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.