ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 1 400 zł

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'CHATA Z GANKIEM W DĄBRÓWCE 3. III 1980. H. DĄBROWSKA'
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie na odwrociu: 'CHATA Z GANKIEM W DĄBRÓWCE H. DĄBROWSKA | 40 x 50 3. III. 1980' oraz adres artystki
ID: 71145
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.