ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
25 października 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
57

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'LECH | OKOŁÓW | 84'
sygnowany na odwrociu: 'LECH OKOŁÓW'
ID: 62554
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.