ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
25 października 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 9 500 zł

olej/płótno, 81 x 65 cm
sygnowany i opisany p.d.: '2017 | E. DWURNIK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:'2017 | E. DWURNIK | "CZERWONE TULIPANY" | NR: XXII - 1126 - 6718'
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.