Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 200 - 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Estymacja: 1 200 - 1 800 zł

olej/tektura, 65 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'LURCZYNSKI'
ID: 79820
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.