Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Estymacja: 7 000 - 10 000 zł

technika własna/płótno, 61 x 48 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'T. ŁAPIŃSKI 58'
ID: 80778
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.