Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Wanda Gołkowska (1925 - 2013 )
"Ręce precz od Korei", lata 50. XX w.
Estymacja: 13 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Wanda Gołkowska (1925 - 2013 )
"Ręce precz od Korei", lata 50. XX w.

Estymacja: 13 000 - 20 000 zł

olej/płótno, 160 x 220 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'GOŁKOWSKA WANDA | "RĘCE PRECZ OD KOREI" | WROCŁAW R. IV'
ID: 86324
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artystki
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Po studiach narastał protest wobec narzucanej tendencji socrealizmu (...). Zrezygnowanie ze zdobytych pozycji, gwałtowna zmiana na rzecz innego języka plastycznego, stała się moją formą protestu – intuicyjną obawą przed tworzeniem własnego stereotypu”. Wanda Gołkowska