Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
"Patrzeć, widzieć, wiedzieć", 2000
Estymacja: 13 000 - 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
"Patrzeć, widzieć, wiedzieć", 2000

Estymacja: 13 000 - 18 000 zł

olej, kredka/płótno, 60 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'RYSZARD WOŹNIAK | PATRZEĆ... 2000 | 8/13'
opisany na blejtramie: 'PATRZEĆ, WIDZIEĆ, WIEDZIEĆ'
ID: 86475
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Agra-art, 2017
  • kolekcja prywatna, Polska