Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 28 000 - 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Estymacja: 28 000 - 45 000 zł

olej/płótno, 54,5 x 66 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'T. CIECIERSKI | 2005'
ID: 83645
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Obrazy Tomasza Ciecierskiego są na tle polskiego malarstwa wyjątkowe. Nie odwołują się bowiem do martyrologii, nie podkreślają dramatycznej historii miejsca, w którym powstały. Nie stanowią realistycznego, a tym bardziej dekoracyjnego odtworzenia otoczenia, nie są rodzajowymi scenami podanymi w lekkich lub ciężkich barwach. Nie dają się też w prosty sposób zaklasyfikować jako abstrakcyjne. Od początku malarstwo to, niezależnie od faktu czy tematem obrazów byty szkicowo potraktowane biegnące sylwetki ludzi, czy też symboliczny pejzaż, wypełnione było przekonaniem o swej suwerenności, poczuciem lekkości, umiłowaniem otwartej przestrzeni oraz ogromną kulturą i znajomością tradycji”. Joanna Kiliszek