Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Ewa Kuryluk (ur. 1946, Kraków)
"Portret z autoportretem", 1988
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Ewa Kuryluk (ur. 1946, Kraków)
"Portret z autoportretem", 1988

Estymacja: 5 000 - 7 000 zł

tusz, akryl/bawełna, 54 x 36 cm
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'KURYLUK | 88'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem pracy
ID: 88095
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.