Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 28 000 - 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Estymacja: 28 000 - 38 000 zł

akryl/płótno, 54 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'Dominik'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'DOMINIK 1976 | 54 x 70 ACRYL | SEZAM'
ID: 74217
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.