Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł

akryl/płótno, 70 x 70 cm
sygnowany p.d. 'Dominik'
opisany na odwrociu na blejtramie: 'PEJZARZ "Poziomka"'
ID: 74219
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Abstrakcja klasyczna, powiedzmy Mondriana czy Malewicza, jest zawsze płaska. A ja nie umiałbym namalować płaskiego obrazu. Może to, co teraz powiem, jest śmieszne, ale uważam, że jest to chyba znowu genetyczne związanie z naturą, która nigdy, od dziecka, nie była dla mnie płaska. Była ona raczej pulsującym obrazem...”. — TADEUSZ DOMINIK