Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 18 000 - 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Estymacja: 18 000 - 26 000 zł

olej/płótno, 45,5 x 32 cm
datowany i opisany na odwrociu: 'obraz Jacka Sienickiego | "FIKUS" | W. Sienicka | 1997 r.'
ID: 82063
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.