Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 60 000 - 80 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Estymacja: 60 000 - 80 000 zł

olej/płótno naklejone na sklejkę, 70 x 78,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: '61 P. P.'
na odwrociu pieczęć: 'Kolekcja Fibak | Monte Carlo'
ID: 89610
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prezentowany obraz Piotra Potworowskiego powstał w 1961 roku, to znaczy w pierwszych latach po powrocie artysty z Wielkiej Brytanii do Polski. Potworowski wrócił do kraju po kilkunastu latach pobytu za granicą. Tworzył wówczas malarstwo na poły abstrakcyjne, posługujące się uproszczonym językiem form. Barwne płaszczyzny kolorów wypełniające jego płótna, tworzyły dekoracyjne kompozycje, lokujące się na granicy abstrakcji i malarstwa figuratywnego. Jest to dobrze widoczne w prezentowanym tutaj płótnie: część pejzażu stanowią prostokąty ustawione w kształt zbliżony do szachownicy. Widoki pól, przyrody, przemieniają się w tych kompozycjach w kompozycje niemalże dywanowe, ornamentalne, których kolejne segmenty tyleż znaczą płaską powierzchnię płótna, co oznaczają kolejne elementy krajobrazu. Czas, kiedy powstał prezentowany obraz to moment, gdy Potworowski był już dojrzałym artystą i człowiekiem. Przechodził wówczas okresy przewlekłego zmęczenia i załamania zdrowia, musiał zrezygnować z pracy dydaktycznej na Akademii Sztuk Pięknych, której podjęcie planował po powrocie do Polski. Interesował go wówczas lokalny pejzaż. Nosił się wówczas z zamiarem zrealizowania dużego obrazu przedstawiającego żniwa. „W gorące dni lipcowe, w czasie żniwnym, kiedy słońce świeci i jest cicho, czas jest jakby zawieszony – zatrzymany na jedną sekundę. Obraz musi być jak najkrótszy w czasie i właśnie dlatego interesowała mnie od dawna ta sprawa gorącego lata, kiedy czas zatrzymuje się na jedną chwilę, szukam elementów widzialnych tego faktu” (cyt. za: Piotr Potworowski 1898-1962, red. Joanna Słodowska, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1998, s. 230). Kolorystyka prezentowanego obrazu może wskazywać na to, że on również malowany był w letniej porze, że jest on być może częścią opisanego tutaj przez malarza zjawiska – szczególnych kolorów lata. Sztuka Piotra Potworowskiego wywodziła się z tradycji polskiego koloryzmu. W 1924 roku wraz z grupą studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zgromadzonych wokół Józefa Pankiewicza Potworowski wyjechał do Paryża. Założyli tam tzw. Komitet Paryski, KP. Od tej nazwy wzięła się nieformalna nazwa ich grupy – „kapiści”. Tam studiowali oni dzieła malarstwa europejskiego w muzeach, a także żywo interesowali się malarstwem postimpresjonistycznym. Stąd w ich sztuce wzięły się żywe, dźwięczne barwy, które stały się znakiem rozpoznawczym ich sztuki. Czasy drugiej wojny światowej oraz okres do 1958 roku spędził w Wielkiej Brytanii. Późna twórczość Potworowskiego, do której zalicza się prezentowane tutaj płótno odznacza się dużym stopniem syntetyczności kształtów. W malarstwie Potworowskiego nadal zauważalna jest wówczas predylekcja do swobodnego posługiwania się barwą. Jest ona jednak składnikiem tworzącym płaszczyzny, niekiedy geometryczne, nadające obrazowi zdecydowanie modernistycznego charakteru – eksponuje on swoją płaszczyznę, własne materialne jakości, co niemalże przesłanie temat